Auteursrecht & disclaimer

Auteursrecht & disclaimer

Auteursrecht
Alle inhoud (tekst, grafische afbeeldingen en foto’s) op deze website en alle producten van Parc Due S.p.a. zijn auteursrechtelijk beschermd. Toestemming om documenten van deze site te gebruiken, wordt verleend op voorwaarde dat:

1 de onderstaande copyrightvermelding op alle kopieën staat, samen met deze voorwaarden voor het verlenen van toestemming

2 het gebruik van deze documenten uitsluitend bedoeld is voor informatieve, persoonlijke en niet-commerciële doeleinden en een dergelijk gebruik niet het kopiëren en/of verzenden en verspreiden inhoudt via computernetwerken of andere media

3 er geen wijzigingen aan de gebruikte documenten worden aangebracht. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk bij de wet verboden.

Bovengenoemde documenten omvatten niet de structuur en de grafische elementen van de website www.campingduparc.com Alle onderdelen van de website zijn beschermd door handels- en andere wetten en mogen dus niet in hun geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of nagemaakt. Het logo, de grafische afbeeldingen en de foto’s van de website mogen niet worden gekopieerd of doorgegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Parc Due S.p.a. . Alle teksten die aan andere bronnen zijn ontleend, zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd en zijn het eigendom van hun respectieve handelsmerken.

Disclaimer
De documenten op deze website kunnen onnauwkeurige technische gegevens en typografische fouten bevatten. Parc Due S.p.a. is niet verantwoordelijk voor de websites waar men via de links op deze website toegang toe kan krijgen. Het is niet de bedoeling van Parc Due S.p.a. om met deze pagina’s enig auteursrecht te schenden. De hier verzamelde informatie en afbeeldingen zijn, voor zover wij weten, voor iedereen beschikbaar. Indien er, onopzettelijk, auteursrechtelijk beschermd materiaal of materiaal is gepubliceerd dat in strijd is met de wet, gelieve ons daarvan in kennis te stellen, zodat wij het onmiddellijk zullen verwijderen. De inhoud van deze pagina’s is niet bedoeld om op enigerlei wijze beledigend te zijn voor personen of zaken. Laat het ons weten als dit toch het geval mocht zijn, en wij zullen het zo snel mogelijk herstellen. Genoemde productnamen, bedrijfsnamen en ondernemingen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars of gedeponeerde handelsmerken van andere ondernemingen en worden uitsluitend gebruikt voor verklarende doeleinden en ten behoeve van de eigenaar, zonder de bedoeling inbreuk te maken op de geldende auteursrechten. Parc Due S.p.a. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de gehele website en van deze disclaimer te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Handelsmerken
Andere hier vermelde producten en bedrijven kunnen gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

PRENOTA
LOGIN