Copyright PL

Copyright & Disclaimer

Prawa autorskie
Wszystkie treści (tekst, grafika i zdjęcia) opublikowane na niniejszej stronie internetowej oraz wszystkie produkty spółki Parc Due S.p.a. są chronione prawem autorskim. Z zasobów znajdujących się na jej stronie internetowej można korzystać pod następującymi warunkami:

1 Na każdej kopii musi znaleźć się informacja o prawie autorskim wraz z niniejszymi warunkami udzielenia zezwolenia na ich wykorzystywanie.

2 Zasoby mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów informacyjnych, osobistych i niekomercyjnych.  Kopiowanie i/lub zamieszczanie i rozpowszechnianie tych treści w sieciach komputerowych lub innych mediach jest zabronione.

3 W wykorzystywanych dokumentach nie wolno wprowadzać zmian. Wszelkie inne sposoby korzystania z zasobów strony są jednoznacznie zabronione przepisami prawa.

Powyższe zastrzeżenia nie obejmują struktury i elementów graficznych strony internetowej www.campingduparc.com. Wszystkie elementy strony internetowej są chronione prawem handlowym i innymi przepisami prawa, dlatego nie mogą być kopiowane lub odtwarzane w całości ani we fragmentach. Logo, grafika i zdjęcia, znajdujące się na stronie internetowej, nie mogą być kopiowane ani przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody spółki Parc Due S.p.a. Wszystkie teksty zaczerpnięte z innych źródeł są również chronione prawami autorskimi i należą do właścicieli odnośnych znaków towarowych.

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności
Treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mogą zawierać niedokładne informacje techniczne i błędy typograficzne. Spółka Parc Due S.p.a. nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków umieszczonych na niniejszej witrynie. W odniesieniu do tych stron spółka Parc Due S.p.a. nie naruszyła praw autorskich. Zebrane tu informacje i zdjęcia są – zgodnie z posiadaną wiedzą – własnością publiczną. Jeśli w sposób niezamierzony opublikowano materiały podlegające prawom autorskim lub naruszające prawo, prosimy o zgłoszenie zaistniałej sytuacji spółce, która niezwłocznie dokona ich usunięcia. Prosimy też o zgłoszenie ewentualnych treści obraźliwych w stosunku do osób, miejsc lub rzeczy, celem ich usunięcia. Wymienione nazwy produktów, podmiotów i przedsiębiorstw mogą być znakami towarowymi ich właścicieli lub zarejestrowanymi znakami towarowymi innych firm i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i na korzyść właściciela, bez naruszania obowiązujących praw autorskich. Spółka Parc Due S.p.a. zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości całej witryny oraz niniejszej klauzuli wyłączenia odpowiedzialności w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Znaki towarowe
Inne produkty i podmioty wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi zastrzeżonymi przez ich właścicieli.

PRENOTA
LOGIN