Juridiske meddelelser

Juridiske meddelelser

Parc Due S.p.a.
Via Gardesana, 110
37017 Lazise (VR)
Tel +39 0457580127
Fax +39 0456470150
Partita IVA/CF 02575460239
E-Mail  info@campingduparc.com
Website www.campingduparc.com

Alle de personoplysninger som indsamles af  Parc Due S.p.a. bliver behandlet i fuld overensstemmelse med det italienske lovdekret 196/2003 om indførelse af beskyttelse af personoplysninger og brugeren er rettighedsindehaveren i henhold til art. 13 i den italienske lov 675/96. Dem, der berøres af behandling af deres data kan, i henhold til art. 7 i det italienske lovdekret 196/2003, til enhver tid kræve oplysninger om tilstedeværelsen af behandlingen, om typen af de behandlede data og deres oprindelse, kontrollere deres nøjagtighed, kræve deres integration eller opdatering eller berigtigelse, samt, i tilfælde af overtrædelse af loven, sletning, omdannelse til anonym form eller blokering af dataene ved at skrive til virksomheden.

DEN DATAANSVARLIGE
Den dataansvarlige er: info@campingduparc.com

Databehandlingen foretages ved hjælp af egnede midler til at garantere sikkerheden og fortroligheden, med og uden hjælp af automatiserede midler beregnet på at lagre, administrere og overføre samme data. Parc Due S.p.a. anser sig ikke som ansvarlig i tilfælde af force majeure eller i tilfælde, som ikke afhænger af sin vilje. Parc Due S.p.a. påtager sig intet ansvar for eventuel databehandling udført af annoncørerne på webstedet www.campingduparc.com.

Parc Due S.p.a.  behandler ikke følsomme oplysninger. Vi opfordrer derfor brugerne til aldrig at indtaste oplysninger som kan afsløre racemæssig og etnisk oprindelse, religiøs, filosofisk eller anden overbevisning, politiske holdninger, medlemskab af partier, fagforeninger, religiøse, filosofiske, politiske eller fagforeningsmæssige foreninger eller organisationer i indsamlingsformularen . De data, du angiver, kan behandles med henblik på kommunikationer fra Parc Due S.p.a. .

Alle teksterne, grafikken og softwaren på dette websted er beskyttet er beskyttet i henhold til lovene om ophavsret, om patentret og om intellektuelle ejendomsrettigheder. Alle produkterne eller virksomheder, der nævnes på dette websted, er de respektive ejeres eller indehaveres mærker og kan være beskyttet af patenter og/eller copyright, tildelt eller registreret af de relevante myndigheder. De må derfor kun downloades eller anvendes til personlig, ikke kommerciel, anvendelse: Intet må derfor, heller ikke delvist, gengives, modificeres eller videresælges med gevinst for øje.

BRUG AF WEBSITET
Parc Due S.p.a. kan af ingen årsag drages til ansvar for skader af nogen art som direkte eller indirekte følge af adgangstagen til websitet, af brug af de interaktive værktøjer, af manglende evne til eller umuligheden af at tage adgang eller som følge af brugen af oplysningerne herpå. Parc Due S.p.a.  forbeholder sig rettigheden til at ændre indholdet af websitet og af de juridiske meddelelser når som helst og uden forudgående varsel.

INDBERETNING AF FEJL
Hovedformålet med denne tjeneste er at formidle rettidige og præcise oplysninger: Brugerne bedes oplyse os om eventuelle fejl eller fejlfunktioner, både på de oplysende sider samt i de interaktive tjenester. Vi vil hurtigst muligt rette dem.

ADGANG TIL FORBUNDNE EKSTERNE WEBSTEDER
Parc Due S.p.a.  har intet ansvar med hensyn til de websteder der kan tages adgang til via de tilstedeværende link i selve webstedet. Parc Due S.p.a.  er ikke ansvarlig for de oplysninger, som brugeren indhenter ved at tage adgang til websteder, der er tilgængelige via hyperlink. Derfor skal indehaverne af de websteder, som man tager adgang til på deres forudsete betingelser, betragtes som værende ansvarlige for oplysningernes fuldstændighed og præcision.

PRENOTA
LOGIN