Reglement DK

Reglement

1) Receptionen er åben fra kl. 8.00 til kl. 22.00. Ved ankomsten skal kunderne parkere og til fods vælge en standplads for herefter at oplyse Receptionen om pladsens nummer og registrere sig ved at fremlægge alle identifikationsdokumenterne. Man kan kun skifte standplads en gang, efter tilladelse fra direktionen og ved fremlægning af det udstedte pass. Campingpladsens tarif beregnes på baggrund af antallet af nætter på campingpladsen. Opholdes skal betales ved ankomst. Ved afrejse efter kl. 12.00 beregnes en nat mere. KASSEN ER ÅBEN FRA KL. 8.00 TIL KL. 22.00. Boligenhederne skal efterlades i god orden inden kl. 10.00 og nøglerne skal afleveres i receptionen; de står til rådighed fra kl. 16.00.

2) Besøgende skal færdes til fods på campingpladsen efter at have afleveret et dokument i receptionen. Ved besøg på over 2 timer skal der betales en gæstedagstarif. Besøgstid fra kl. 8.00 til kl. 20.00.

3) Biler og motorcykler skal parkeres på standpladsen eller på de af direktionen udpegede pladser. Den tilladte hastighed er højst 10 km/t og kørsel er forbudt fra kl. 23.00 til kl. 7.00.

4) 2 hund er tilladt pr. struktur. Hunde skal altid holdes i snor og ejerne har det fulde ansvar for dem.

5) Hunde må ikke medbringes på stranden, i swimmingpoolen eller i de sanitære faciliteter. Ejerne har pligt til at indsamle deres hundes eventuelle ekskrementer og de kan benytte deres forbeholdte område.

6) Motorbåde må kun nærme sig badezonen, som er indhegnet af bøjer, for slukket motor. Det er forbudt at efterlade både eller bådevogne i badezonen eller på stranden.

7) Fra kl. 23.00 til kl. 7.00 skal man være stille: Det er forbudt at rejse eller nedtage telte og enhver støj skal undgås. Radio og fjernsyn skal være slukkede. Desuden er støjende grupper og forsamlinger forbudt.

8) Campingpladsens og de sanitære faciliteters renhed skal respekteres. Kemiske wc’er og lignende skal tømmes på de respektive steder ved hver toiletblok, aldrig i fontænernes afløb eller kloaker.

9) Det er forbudt at hælde væsker på planternes rødder og gæsterne bedes tage hensyn til de grønne områder.

10) Af hensyn til miljøet anbefaler vi, at man begrænser brugen af vaskemidler og vand- og strømforbruget så meget som muligt.

11) Affaldssortering er obligatorisk og affaldet skal lægges i affaldsspandene fra kl. 8.00 og inden kl. 22.00.

12) Eventuelle skader på campingpladsens genstande skal erstattes. Direktionen fralægger sig ethvert ansvar for tyveri eller beskadigelse af køretøjer, telte, både og andre af kundernes ejendele.

MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DETTE REGLEMENT KAN MEDFØRE BORTVISNING FRA CAMPINGPLADSEN OG DIREKTIONEN HAR UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER RET TIL AT BENYTTE SIG AF CIVIL- OG STRAFFERETSPLEJELOVEN. OPHOLD SOM KOSTER OVER € 4.999,99 KAN KUN BETALES MED KREDITKORT ELLER BANKOVERFØRSEL (CHECK ACCEPTERES IKKE).

RESERVATION
Reservation af Villa, Apartment Elite, Villetta Lux Beach, Elite, Elite Lido, Elite Lago, Family, Lido Superior, Caravan kræver indbetaling af et forskud, svarende til 20% af det samlede ophold, som vil blive fratrukket den endelige betaling. Vi sender en bekræftelse når vi modtager forskuddet og denne skal fremvises ved ankomst til campingpladsen. – € 20,00 debitering; for hver godkendt ændring af reservering. Hvis reserveringen annulleres mindst 14 dage før forudset ankomst tilbagebetales 80% af forskuddet, de resterende 20% tilbageholdes til dækning af omkostninger. Efter denne frist tilbageholdes hele forskuddet.

I TILFÆLDE AF FREMSKUDT AFREJSE SKAL BELØBET FOR HELE DET BESTILTE OPHOLD BETALES (TARIF FOR BOLIGENHED + PERSONER) OGSÅ SELVOM RESERVATIONEN BLEV FORETAGET I RECEPTIONEN VED ANKOMST TIL VORES CAMPINGPLADS.
Reservation af en standplads kræver:
– Forskud svarende til 20% af det samlede ophold; fratrækkes den endelige betaling.
– € 20,00 debitering; for hver godkendt ændring af reservering.

Vi sender en bekræftelse når vi modtager dette beløb og denne skal fremvises ved ankomst til campingpladsen. Hvis reserveringen annulleres mindst 14 dage før forudset ankomst tilbagebetales 80% af forskuddet, de resterende 20% tilbageholdes til dækning af omkostninger. Efter denne frist tilbageholdes hele forskuddet.

I TILFÆLDE AF FREMSKUDT AFREJSE SKAL BELØBET FOR HELE DET BESTILTE OPHOLD BETALES (TARIF FOR STANDPLADS + PERSONER) OGSÅ SELVOM RESERVATIONEN BLEV FORETAGET I RECEPTIONEN VED ANKOMST TIL VORES CAMPINGPLADS.

PRENOTA
LOGIN