Regulamin

Regulamin

1) Recepcja jest czynna od godz. 8.00 do godz. 22.00. Po przyjeździe należy zaparkować samochód, wejść na teren ośrodka, aby wybrać parcelę, a następnie podać jej numer w recepcji w celu rejestracji pobytu, okazując wymagane dokumenty tożsamości. Parcelę można zmienić tylko raz, za zgodą kierownictwa ośrodka i po okazaniu przepustki (tzw. pass). Opłata za pobyt jest naliczana na podstawie liczby dób spędzonych na kempingu. Płatność należy uiścić w dniu przyjazdu. W przypadku wyjazdu po godzinie 12.00 zostanie naliczona opłata za dodatkową dobę. KASA JEST CZYNNA OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 20.00. Kwatery należy opuścić uporządkowane do godziny 10.00, a klucze zdać w recepcji. Kwatery są dostępne dla gości od godziny 16.00.

2) Odwiedzający mogą wejść i poruszać się pieszo na terenie kempingu po okazaniu dokumentu w recepcji. W przypadku odwiedzin trwających dłużej niż 2 godziny, zostanie naliczona dobowa stawka dla gości. Odwiedziny odbywają się w godzinach 8.00-20.00.

3) Samochody i motocykle należy zaparkować na parceli lub w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo ośrodka. Limit prędkości wynosi 10 km/h. Od godz. 23.00 do godz. 7.00 rano obowiązuje zakaz korzystania z pojazdów.

4) W jednej kwaterze może przebywać jeden pies. Psy należy trzymać przez cały czas na smyczy, a właściciele ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt.

5) Obowiązuje zakaz wprowadzania psów na teren plaży, basenu i sanitariatów. Obowiązkiem właścicieli jest sprzątanie po swoich zwierzętach. Właściciele mogą korzystać ze specjalnie wyznaczonego  wybiegu dla psów.

6) Łodzie motorowe mogą podpływać do granic kąpieliska, wyznaczonych przez boje, tylko po wyłączeniu silnika. Zabrania się pozostawiania łodzi i wózków na terenie kąpieliska i plaży.

7) Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do godz. 7.00. W tym czasie zabrania się rozstawiania i składania namiotów oraz czynienia wszelkiego rodzaju hałasu, włączania radioodbiorników i telewizorów oraz organizowania głośnych spotkań grupowych i zgromadzeń.

8) Na terenie kempingu i sanitariatów należy zachować czystość. Toalety chemiczne i inne zbiorniki wolno opróżniać tylko w specjalnych zlewniach znajdujących się w każdym bloku toalet. Nie należy wykorzystywać do tego celu spustów przy fontannach ani kratek ściekowych.

9) Zabrania się wylewania jakichkolwiek płynów na korzenie roślin, a goście proszeni są o szanowanie zieleni.

10) W celu ochrony środowiska zaleca się maksymalne ograniczenie stosowania detergentów oraz zużycia wody i energii elektrycznej.

11) Na terenie ośrodka obowiązuje selektywna zbiórka śmieci, które należy wyrzucać do odpowiednich pojemników w godzinach 8.00-22.00.

12) Osoby dopuszczające się szkód lub kradzieży przedmiotów stanowiących wyposażenie kempingu zostaną obciążone odnośnymi kosztami. Kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pojazdów, namiotów, łodzi i innych przedmiotów należących do klientów bądź ich uszkodzenie przez osoby trzecie.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU MOŻE SKUTKOWAĆ WYDALENIEM Z KEMPINGU, A KIEROWNICTWO MA PRAWO ODWOŁAĆ SIĘ DO PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO I KARNEGO. PŁATNOŚCI POWYŻEJ 4.999,99 EURO MOŻNA REALIZOWAĆ WYŁĄCZNIE KARTĄ KREDYTOWĄ LUB PRZELEWEM BANKOWYM (NIE SĄ AKCEPTOWANE CZEKI).

REZERWACJA
Rezerwacja kwater typu: Villa, Apartment Elite, Villetta Lux Beach, Elite, Elite Lido, Elite Lago, Family, Lido Superior, Caravan następuje po wpłacie zaliczki w wysokości 20% całkowitego kosztu pobytu, która zostanie następnie odliczona od opłaty końcowej. Po wpłynięciu zaliczki na konto ośrodka klient otrzyma potwierdzenie zapłaty, które należy okazać w dniu przyjazdu na kemping. – Za każdą zatwierdzoną przez ośrodek zmianę rezerwacji jest pobierana opłata w wysokości 20,00 EUR. W przypadku anulowania rezerwacji na 14 dni przed datą planowanego przyjazdu, ośrodek zwróci 80% zaliczki, potrącając jednocześnie 20% tytułem poniesionych kosztów. Po upływie powyższego terminu, nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki.

W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO WYJAZDU NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATĘ ZA CAŁY ZA CAŁY ZAREZERWOWANY POBYT (STAWKA ZA WYBRANĄ KWATERĘ + LICZBA OSÓB), NAWET JEŚLI REZERWACJI DOKONANO W DNIU PRZYJAZDU W RECEPCJI OŚRODKA.

Aby zarezerwować miejsce na parceli, należy:
– wpłacić zaliczkę w wysokości 20% całkowitej opłaty za pobyt, odliczaną następnie od opłaty końcowej.
– Za każdą zatwierdzoną przez ośrodek zmianę rezerwacji jest pobierana opłata w wysokości 20,00 EUR.

Po wpłynięciu zaliczki na konto ośrodka klient otrzyma potwierdzenie zapłaty, które należy okazać w dniu przyjazdu na kemping. W przypadku anulowania rezerwacji na 14 dni przed datą planowanego przyjazdu, ośrodek zwróci 80% zaliczki, potrącając jednocześnie 20% tytułem poniesionych kosztów. Po upływie powyższego terminu, nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki.

W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO WYJAZDU NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATĘ ZA CAŁY ZAREZERWOWANY POBYT (STAWKA ZA WYBRANĄ KWATERĘ + LICZBA OSÓB), NAWET JEŚLI REZERWACJI DOKONANO W DNIU PRZYJAZDU W RECEPCJI OŚRODKA.

PRENOTA
LOGIN