Reglement

Reglement

1) De receptie is geopend van 8.00 tot 22.00 uur. Bij aankomst moeten de klanten parkeren en naar beneden lopen om een staanplaats te kiezen en het nummer vervolgens aan de receptie doorgeven voor registratie, waarbij al hun identiteitsdocumenten moeten worden overlegd. U mag met toestemming van de directie en op vertoon van uw pas slechts eenmaal van plaats veranderen. Het campingtarief wordt berekend op basis van het aantal overnachtingen op de camping. Betaling dient bij aankomst te geschieden. Bij vertrek na 12.00 uur wordt een extra nacht in rekening gebracht. DE KASSA IS GEOPEND VAN 8.00 TOT 20.00 UUR. De wooneenheden moeten vóór 10.00 uur netjes worden achtergelaten en de sleutels moeten bij de receptie worden ingeleverd; deze zijn vanaf 16.00 uur beschikbaar.

2) Bezoekers moeten de camping te voet betreden na afgifte van een document bij de receptie. Als het bezoek langer dan 2 uur duurt, moet het dagtarief voor gasten worden betaald. De bezoekuren zijn van 8 uur tot 20.00 uur.

3) Auto’s en motoren moeten op de staanplaats of op de door de directie aangewezen plaatsen worden geparkeerd. De maximumsnelheid is 10 km/uur en het verkeer is verboden van 23.00 uur tot 7.00 uur.

4) Twee honden per faciliteit zijn toegestaan. Honden moeten te allen tijde aan de lijn worden gehouden en hun eigenaars zijn volledig verantwoordelijk voor ze.

5) Honden zijn niet toegestaan op het strand, in het zwembad en in de toiletgebouwen. De eigenaars zijn verplicht eventuele uitwerpselen van hun honden op te ruimen en kunnen gebruikmaken van de ruimte die voor hen bestemd is.

6) Motorboten mogen de door de boeien afgebakende badzone alleen naderen met uitgeschakelde motor. Het is verboden boten of boottrailers in de badzone en op het strand achter te laten.

7) Van 23.00 uur tot 7.00 uur moet stilte in acht worden genomen: het is verboden tenten op te zetten of af te breken en elke vorm van geluid moet worden vermeden. Radio’s en televisies moeten uitgeschakeld zijn. Het is ook verboden luidruchtige groepen of bijeenkomsten te vormen.

8) De netheid van de camping en de sanitaire voorzieningen moet in acht worden genomen. Chemische en andere toiletten moeten worden geleegd in de daarvoor bestemde afvoerputten die zich bij elk toiletgebouw bevinden, en nooit in de afvoerputten of roosters van de fonteintjes.

9) Het is verboden vloeistof op de wortels van de planten te gieten en de klanten wordt verzocht de groenvoorziening te respecteren.

10) Ter bescherming van het milieu wordt aanbevolen het gebruik van wasmiddelen en het verbruik van water en elektriciteit zo veel mogelijk te beperken.

11) Gescheiden afvalinzameling is verplicht en moet van 8.00 uur tot 22.00 uur in de hiervoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerd.

12) Beschadiging of diefstal van voorwerpen die toebehoren aan de camping moet worden vergoed. De directie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal van of schade aan auto’s, tenten, boten en andere voorwerpen die toebehoren aan de gasten.

NIET-NALEVING VAN DIT REGLEMENT KAN LEIDEN TOT VERWIJDERING VAN DE CAMPING. DE DIRECTIE HEEFT HET RECHT EEN BEROEP TE DOEN OP DE VOORSCHRIFTEN IN DE WETBOEKEN VAN BURGERLIJK RECHT EN STRAFRECHT. VOOR VERBLIJVEN BOVEN € 4.999,99 ACCEPTEREN WIJ ALLEEN BETALING PER CREDITCARD OF BANKOVERSCHRIJVING (GEEN CHEQUES).

RESERVERINGEN
Voor de reservering van een Villa, Appartement Elite, Villetta Lux Beach, Elite, Elite Lido, Elite Lago, Family, Lido Superior, Caravan moet een aanbetaling van 20% van de totale verblijfskosten worden gedaan, die met het eindsaldo zal worden verrekend. Na ontvangst van de aanbetaling sturen wij u een bevestiging die bij aankomst op de camping moet worden overlegd. – € 20,00 kosten voor elke van een door ons goedgekeurde wijziging van een reservering. Indien de reservering binnen 14 dagen voor de geplande aankomst wordt geannuleerd, wordt 80% van de aanbetaling terugbetaald, de resterende 20% wordt ingehouden voor onkosten. Na deze termijn wordt de volledige aanbetaling ingehouden.

IN GEVAL VAN VERVROEGD VERTREK IS HET TOTALE BEDRAG VAN HET GEBOEKTE VERBLIJF (KOSTEN VAN DE ACCOMMODATIE + PERSONEN) VERSCHULDIGD, OOK ALS DE RESERVERING BIJ AANKOMST OP DE CAMPING BIJ ONZE RECEPTIE WORDT GEMAAKT.

Vereisten om een staanplaats te reserveren:
– Aanbetaling van 20% van de totale verblijfskosten. Deze wordt verrekend met het eindsaldo.
– € 20,00 kosten voor elke van een door ons goedgekeurde wijziging van een reservering.

Na ontvangst het dit bedrag sturen wij u een bevestiging die bij aankomst op de camping moet worden overlegd. Indien de reservering binnen 14 dagen voor de geplande aankomst wordt geannuleerd, wordt 80% van de aanbetaling terugbetaald, de resterende 20% wordt ingehouden voor onkosten. Na deze termijn wordt de volledige aanbetaling ingehouden.

IN GEVAL VAN VERVROEGD VERTREK IS HET TOTALE BEDRAG VAN HET GEBOEKTE VERBLIJF (KOSTEN VAN DE STAANPLAATS + PERSONEN) VERSCHULDIGD, OOK ALS DE RESERVERING BIJ AANKOMST OP DE CAMPING BIJ ONZE RECEPTIE WORDT GEMAAKT.twee honden per faciliteit zijn toegestaan

PRENOTA
LOGIN